برای تست میتوانید کد سفارش ۱۲۲۳ و آدرس ایمیل mahmoodbeheshti653@gmail.com را وارد کنید.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.